VOORWAARDEN VOOR TERUGGAVE VAN INNOXA laboratoires

BIJGEWERKT OP 10/06/2022

In toepassing van de bepalingen van openbare orde van de consumentenwetgeving beschikt u over een herroepingsrecht van veertien (14) volle dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de producten. Indien de termijn van 14 dagen verstrijkt op een niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Deze bepalingen hebben betrekking op personen.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.121-16 en volgende van de Franse consumentenwet, kunt u binnen de bovenvermelde termijn de bestelde producten terugsturen zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u onze klantendienst op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, per telefoon op +33 1 87 76 08 00 of op info@laboratoires-innoxa.com. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van uw herroeping, met vermelding van het retouradres van de producten.

Alle producten van LABORATOIRES INNOXA kunnen worden terugbetaald, behalve de producten die bij wet zijn uitgesloten en in de volgende gevallen

  • Uitgepakt product met gescheurde verpakking;
  • Beschadigd product ;
  • Onvolledig product;
  • Ontbreken van de originele verpakking ;
  • Product dat moeilijk of onmogelijk kan worden doorverkocht (bederfelijk);
  • Gebruikt product;
  • Gegraveerd product.

Onder deze voorwaarden wordt het betrokken product niet teruggenomen of geruild, waarbij de kosten van terugzending voor uw rekening zijn. U kunt geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor producten die volgens uw specificaties en instructies zijn vervaardigd (gepersonaliseerde artikelen) of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

In het geval van uw herroeping, bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de goederen. Wij raden u aan een passende verzekering af te sluiten om eventueel verlies of beschadiging van uw pakket te dekken. De terugzending van het product geschiedt immers op eigen risico van de klant.

Als u zich terugtrekt, moeten alle producten, geschenken, goodies of andere artikelen worden teruggestuurd.

Bij ontvangst van uw producten verbinden wij ons ertoe u de effectief geïnde bedragen binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen terug te betalen via hetzelfde betaalmiddel waarmee u de bestelling hebt betaald, op voorwaarde dat u de bovenvermelde retourvoorwaarden naleeft.

INNOXA laboratoires Klantenservice

Postadres:

INNOXA laboratoires

24, rue Erlanger

75016 Parijs

Frankrijk

Telefoon

01 87 76 08 00

Faxnummer :

09 72 60 23 06

E-mail adres 

info@laboratoires-innoxa.com